Privacyverklaring

De gemeente Leiden hecht veel waarde aan een goede verwerking van je persoonsgegevens. De gemeente verwerkt je persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacywet- en regelgeving.

De gemeente is verplicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan en om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. Op de gemeentelijke website (externe link) vind je meer informatie en een privacyverklaring hoe de gemeente omgaat met je persoonlijke gegevens.